Wycena własności intelektualnej

Wycena własności intelektualnej, jako wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest w związku z tym, że w nowoczesnej gospodarce, opartej na wiedzy, innowacyjne rozwiązania techniczno – technologiczne – wynalazki, wzory użytkowe stanowią, w zależności od branży, znaczącą wartość w aktywach przedsiębiorstwa. Analogicznie, rozwiązania estetyczne, rozumiane jako design nowych produktów, czyli wzory przemysłowe lub oznaczenia producenta (logo firmy) albo oznaczenia nanoszone na towarach/usługach, czyli znaki towarowe, odróżniające pochodzenie podobnych towarów, mogą znacząco wpływać na postrzeganie, a w konsekwencji na wartość przedsiębiorstwa (goodwill) reprezentowaną w bilansie